Kontakt

Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina –Trnové / UPS /

Ovocinárska 1303/183
010 01 Žilina
IČO: 17067715
IČ. DPH: SK 2020699868
Tel.: 041 / 5651 181
Email: ups.trnove@gmail.com

Stránkové hodiny

Miesto: Urbársky dom Trnové

 

Utorok – 17:00 – 18:00

Pre vybavovanie stránkovej agendy sú určení štatutárni zástupcovi