Urbárske Spoločenstvo Trnové

Oznam – zmluva úprava

Na základe novoprijatého zákona NR SR zo dňa 26.marca 2013 č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách s účinnosťou od 1.mája 2013 vyplýva pre naše URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ŽILINA-TRNOVÉ úprava pôvodnej zmluvy o založení spoločenstva, ktorá bola registrovaná na Obvodnom úrade Žilina.

Čítať Komentovať

Pozvánka na valné zhromaždenie UPS Žilina-Trnové 2019

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Žilina-Trnové Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré bude dňa 11. mája 2019 o 14:30 hod. v Kultúrnom dome v Trnovom.

Viac informácii v pozvánke na VZ 2019

Čítať 1 Komentár

Oznam

Na základe novoprijatého zákona NR SR zo dňa 26.marca 2013 č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách s účinnosťou od 1.mája 2013 vyplýva pre naše URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ŽILINA-TRNOVÉ úprava pôvodnej zmluvy o založení spoločenstva, ktorá bola registrovaná na Obvodnom úrade Žilina.

Čítať Komentovať

Oznam

Bol pridaný nový oznam o nominacií do dozornej rady. Viac na Voľby 2018

Čítať Komentovať

Pozvánka na VZ 2018

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Žilina-Trnové Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré bude dňa 21. apríla 2018 o 14:30 hod. v Kultúrnom dome v Trnovom.

Čítať Komentovať

Pozvánka na valné zhromaždenie UPS Žilina-Trnové 2017

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Žilina-Trnové Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré bude dňa 08. apríla 2017 o 14:30 hod. v Kultúrnom dome v Trnovom.

 

Viac informácii v pozvanke na VZ 2017

Čítať Komentovať

Aktivity

Aktivity UPS Trnové v januári 2017

Obrázok Huba

Čítať Komentovať