Organizacna struktura

Predseda – Peter Lacko
Podpredseda – Ladislav Magoč
Tajomník – Ivan Sedliaček

Členovia výboru
Helena Riháková
Pavol Podhorec
Ján Levčík
Miroslav Ďurnek

Dozorná rada
Mgr. Vladimír Podhorec – predseda
Valéria Danišková – člen
Štefan Belaník- člen